Ser du inte ändringen som precis gjorde på din webbplats? Får du inte den där funktionen vi precis meddelade att vi laddade upp att fungera? Första steget för att felsöka vad det kan bero på är att "rensa cachen". Beroende på vilket operativsystem och vilken webbläsare du sitter på så finns det olika kortkommandon och sätt att göra det snabbt och enkelt.


Klicka på länken nedan för att se exakt vilken webbläsare du sitter på (och vilken version) samt vilken kombination av tangenter du skall hålla ner för att göra det.


Rensa cachen


Cache (från franska cacher, "gömma") är en term inom datorteknik som beskriver en kopia av senast använda data, eller ofta använda data, som temporärt mellanlagras i ett snabbt minne för att kunna återanvändas i framtiden. Syftet är att snabba upp exekveringstiden genom att undvika att man måste hämta samma data på nytt via ett långsamt nätverk eller från ett långsammare minne, eller att man måste utföra tidskrävande beräkningar av samma värden igen. Syftet kan också vara att avlasta en hårt belastad resurs, exempelvis en server eller annan central enhet.


Källa: Wikipedia